Välkommen till vår helpdesk

För att effektivisera supportförfrågningar och bättre tjäna dig använder
vi ett ärendehanteringssystem. Varje förfrågan/ärende tilldelas ett unikt
ärendenummer som du kan använda för att följa dina ärenden online.
En giltig e-postadress krävs för att skapa ett ärende.